Olofstorp

 Olofstorp – ett jordearv

06-kulturstigar-olofstorp”Olofstorp – ett jordearv” är ett samarbetsprojekt mellan Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening, Sveaskog (markägare), Stiftelsen Petersson-Grebbe (markägare), Skogssällskapet och Leader Sjuhärad. Det går ut på att levandegöra och gestalta den gamla, numera rivna och ödelagda gården Olofstorps inägor och utmark, i skogen väster om Fänneslundasjön, i syfte att åstadkomma en offentlig, kulturhistorisk mötesplats med möjligheter till utbildning, skolverksamhet, guidade upplevelsevandringar med skådespel och musik, rekreation, forskning, hembygdsdagar och mycket annat.

 

På kärnområdet intill själva tomtplatsen kommer det att finnas P-plats, 12-svedjebranning-juli-2008sittgrupper, grillplatser, toalett, regnskydd, klippta gräsytor, humlegård, kålgård, trägärdesgårdar samt rekonstruerad åker- och ängsmark. Skyltade vandringsleder kommer att anläggas i skogen. På vissa platser längs stigarna kommer man ha möjlighet att se rekonstruktioner av äldre tiders jord- och skogsbruk (svedjebränning, myrslåtter etc) samt olika slags säsongsutställningar (medicinalväxter, torpväxter, konstinstallationer m.m.).

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Örjan Hill, projektledare, 033-274459

orjan.hill@spray.se

 

Jan Fransson, Hembygdsföreningen, 033-273001

 

Jan-Olof Sundqvist, Skogssällskapet, 033-103541

Comments are closed.

  • Hur fungerar kalendern/bokningarna?

    !! de röda fälten är datum som det är något bokat på, för att se vad det är, klicka på intressant datum

    !! för att se allt som är bokat, klicka på "på gång"

    !! alla inplanerade händelser ligger som inlägg i bloggen, du kan alltså även klicka på "blogg" för att se vad som kommer att hända

"Grovare - Fänneslunda"

Välkommen till vår hembygdsförening!